İletişim

0544 201 24 35

İletişim
İletişim

Patent Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Buluş, bir firma veya şahsın Ar-Ge çalışmaları neticesinde elde ettiği bir değerdir. Bu değer içinde; emeğin, zamanın ve fedakârlığın izleri bulunmaktadır. Uzun bir çalışma ve fedakârlık sonucunda elde edilen ürün, doğru bir patent başvurusu yapmayı ve tecrübeli bir patent uzmanı ile çalışmayı gerektirmektedir.

Patente konu olacak bir buluş, her ne kadar piyasalarda talep bulacak ve ihtiyaca cevap verecek bir ürün olsa da, söz konusu buluşun, doğru hazırlanması ve zamanında başvurulması da bir o kadar önem gerektirmektedir.

Bir patent başvurusunun hazırlanmasında vekil ve müvekkil ilişkileri ciddi anlamda önem arz etmektedir. Buluşçunun patent uzmanını iyi dinleyip anlaması gerektiği gibi yine patent uzmanının da buluşçuyu doğru anlayıp, buluşu analiz ettikten sonra tüm detayları irdeleyip, gerekirse alternatif yapılanmalar hakkında bilgiler alması gerekmektedir.

Vekil ve Müvekkil arasında yaşanan sorunlar;

Buluşçu ürünü başvuru sürecine getirdikten sonra psikolojik olarak heyecan ve hızlı hareket etme eylemi içerisine girmektedir. Bu hızlı hareket etme eylemi başvurunun bir an önce hazırlanıp, Türk Patent Enstitüsüne (TPE) gönderilmesi tezahürünü oluşturmaktadır. Oysa ki; patent başvuruları gayet derecede sabır ve sakin bir ortamı gerektirmektedir. Geniş zamana yayılarak hazırlanan bir patent başvurusuna farklı bakış açıklarından bakılarak tüm alternatifler irdelenip, tetkik edilerek hazırlanmalıdır. Dolayısıyla başvurunun koruma kapsamını oluşturan istemler kısmı da bir o kadar sağlam ve doğru hazırlanacaktır.

Bir diğer sorun; buluşçunun detay bilgi vermekten kaçınması. Buluşçu detay bilgi vermeyerek buluşuna bir gizem katmak ister ve tüm detayları patent ofisinin veya 3. kişilerin bilmesini istemez. Oysaki; bir patent başvurusu ne kadar detaylı ve doyurucu bilgiler ile donanmış ise, sonraki aşamalarda özellikle hukuksal boyutta 3. kişilere karşı üstünlüğü sağlayacaktır. Zaten patent başvurusunda buluşun açıklığının sağlanması Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sabittir. Öte yandan, zaten tüm patent başvuruları başvuru yapılmasının akabinde resmi patent bülteninde yayınlanmakta ve bu detaylar herkes tarafından incelenmektedir. Her şeyden önemlisi de; ürünün cisimleşmiş bir halde piyasa çıkması ile zaten tüm detaylar aşikar şekilde sunulmaktadır. Dolayısıyla tüm teknik detayların verilmesi korkulacak bir hadise değil, asıl korkulacak hadise, eksik bilgi ve detaylar ile başvurunun yapılmasıdır.

Bir diğer başka sorun; buluşu görsel anlamda ifade eden teknik çizimlerin olmayışı veya yetersiz olmasıdır. Patent başvurusunun hazırlanmasında teknik detayların yazılı olarak belirtilmesi gerektiği gibi, yine teknik çizimlerinde net ve detaylı olması gerekmektedir. Patentin hukuksal sürece girmesi durumunda mahkeme heyeti ve bilirkişilerin dikkate aldıkları yerler çizimler ve istemler kısmıdır. Dolayısıyla çizimlerin net ve anlaşılır olması gerekmektedir. Özellikle çizimlerin iki boyuttan ziyade üç boyutlu perspektif görünüşlere sahip olması ve gerekirse önemli gördükleri bazı unsurların mekanizma iç kısmında kalması durumunda bu bölgelerin kısmi kesitlerinin alınması gerekmektedir. Bu durum, hem buluşun açıklığını, hem de teknik çizimlerin detaylandırılmasını sağlanmaktadır.

Yaşanılan bir başka sorun ise; buluşçunun yazılı bilgi yerine sözlü bilgiler vermesidir. Buluşçular ekseriyet itibariyle sözlü bir anlatımı seçmektedir. Belki de bu işin en kolay yolu bu. Ancak sözlü bir anlatım bazı unsurların unutulması ve gözden kaçmasına sebep olmaktadır. Bu menfi durumun ortadan kaldırılmasının tek çaresi ise, yazılı bir anlatımın müvekkile e-mail veya dosya halinde sunulmasıdır. Atalarımızın dediği gibi söz uçar yazı kalır. Yazı önemli bir unsur, patent başvurularında yazılı beyan ve teknik anlatımlar müvekkillin ufkunu açtığı gibi buluşun anlamasını da kolaylaştırmaktadır.

Bir başka sorun ise, gerçekleştirilen buluş ile ilgili önceki tekniğe ilişkin unsurların buluşçu(lar) tarafından bilinmemesidir. Patent tarifnamesi hazırlanırken KHK’nın ilgili maddesine göre önceki tekniğe ilişkin ürünlerin anlatılması gerekmektedir. Ancak, buluş sahipleri önceki tekniğe ilişkin bilgi ve belge vermekten sakınmaktadırlar. Esasen bu bilgilerin verilmesi buluşun yeniliğini belirginleştirdiği gibi, müvekkilin buluşa hakim olmasına ciddi anlamda etki edecektir. Bir diğer fayda ise, koruma kapsamını oluşturan istemlerin doğru yazılmasını sağlayacaktır.

Leave a Comment